31 maj 2023 kl. 09.30-16.00

Fördjupningsseminarium i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

SKR erbjuder ett fördjupningseminarium kring olika frågeställningar som arbetsgivaren kan få hantera i ett rehabiliteringsärende. Kursen innebär att deltagarna kommer få arbeta med olika fall som sedan diskuteras med kursledarna.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

Kursen berör den lagstiftning och kollektivavtal som aktualiseras vid rehabilitering samt vilka parter som är inblandade.

Den behandlar även arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning samt förutsättningar för ett eventuellt avslut av anställning efter fullgjord rehabilitering.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR och ansvarar för rehabiliteringsärenden i er organisation.

Medverkande

  • Katarina Bergström, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik
  • Helene Evers, arbetsrättsjurist, avdelningen för arbetsgivarpolitik

Information

För att kunna delta i kursen har vi som krav att du arbetar inom kommun och region, eller i ett medlemsföretag ansluten till Sobona. Uppfyller du inte detta kommer du få besked om att du är avanmäld.

Vid digitala kurser gäller att det är max 5 personer från samma kommun, region eller medlemsföretag som får gå vid samma kurstillfälle. Vid fysiska kurser gäller max 2 personer från samma organisation.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och får inte delas. Kursen går ej att ta del av i efterhand, dock är kursmaterialet tillgängligt en månad.

Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist
  • Helene Evers
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.