22 november 2023 kl. 09.00-16.00

Dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning, fördjupning

Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

Anmäl dig

Innehåll

På kursen som webbsänds, går vi på djupet beträffande bestämmelserna kring tillfällig dödsboförvaltning, kommunernas ansvar enligt begravningslagen, bouppteckning, bodelning samt förutsättningarna för en dödsboanmälan.

Under kursen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Kursmaterialet är designat till att vara ett arbetsverktyg, innehållande flertalet lathundar och checklistor och ingår i deltagaravgiften.

I kursavgiften ingår dokumentation samt lunch och fika. Faktura skickas efter genomförd kurs. Eventuell logi ordnas och bekostas av deltagaren själv.

Målgrupp

Handläggare av dödsboanmälningar och deras arbetsledare i kommunerna som genomgått grundkursen.

Program

Kaffe serveras från kl 08.30. Under dagen tar vi flera kortare pauser.

09.00-10.00 Kort repetition av kommunens uppgifter vid dödsfall

Kommunens ansvar för gravsättning enligt begravningslagen

10.00-11.30 Skuldsituationen

Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

10.15-10.45 Kaffepaus

10.45-11.30 Fortsättning – skuldsituationen

Vilka är dödsbodelägare och vilka rättigheter och skyldigheter har de?

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.30 Provisorisk förvaltning

Hembesök, Överlämnande, Avveckling, Meddelande och överklagande av beslut

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00-16.00 Internationella dödsbon samt återstående frågor


Medverkande

  • Kalle Larsson, förbundsjurist, avdelningen för juridik SKR
  • Ann Rosenqvist, jur.kand. vid Actor juristfirma.

Kursintyg

Kursintyg delges anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.