OBS! Evenemanget är avslutat!13 april 2023 kl. 13.30-15.00

Brukarundersökningar
inom socialtjänsten 2023, uppstartsmöte

Välkommen till årets uppstartsmöte för tre av de nationella brukarundersökningar som SKR samordnar, och som både kommuner och privata aktörer kan anmäla sig till.

Till anmälan

Innehåll

De tre undersökningar som privata aktörer kan anmäla sig till är:

  1. Om utförarverksamheter inom funktionshinderområdet (boenden/boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning och personlig assistans).
  2. Till placerade barn och unga i familjehem, stödboende och HVB.
  3. Om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård (pilotundersökning 2023).

Undersökningarna äger rum under perioden 1 september–31 oktober, anmälan görs senast 1 juni.

Under uppstartsmötet berättar vi kort om undersökningstjänsten som används och vad aktörerna som deltar själva behöver göra inför, under och efter genomförandet av undersökningarna.

Det kommer också finnas utrymme för frågor. Uppstartsmötet spelas in och går att se 14 dagar i efterhand för anmälda deltagare och genom de arbetsytor som finns för respektive undersökning.

Pilot om öppna insatser

I år genomförs för första gången en ny undersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård. Undersökningen omfattar familjebehandling, råd- och stödsamtal samt föräldraskapsstöd, både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda insatser, liksom både individuella samtal och gruppverksamhet. Undersökningen riktar sig dels till vårdnadshavare till barn 0-18 år, dels till ungdomar 13-20 år. Privata aktörer som arbetar på uppdrag av kommuner eller har ett avtal med kommuner om att bedriva de insatser som ingår är välkomna att delta i piloten.

Målgrupp

Kontaktpersoner i de verksamheter som planerar att delta i årets brukarundersökningar.

Informationsansvarig

  • Cecilia Karlström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.