OBS! Evenemanget är avslutat!17 februari 2023 kl. 09.00-12.00

Barnkonventionen - grundutbildning för förtroendevalda

En grundkurs om barnkonventionen som lag. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

Anmäl dig

Målgrupp

Förtroendevalda inom kommuner och regioner.

Program

09.00-09.10

Inledning och syfte med utbildningen.

09.10-09.30

Barnkonventionens bakgrund, fram till 1 januari 2020.

09.30-10.00

Paus och övning om barnkonventionens innehåll. Övningmaterial kan laddas ner när du anmält dig.

10.00-10.30

Barnkonventionens innehåll, barnsyn och transformation i inhemsk lagstiftning.

10.30-10.45

Frågor från chatten besvaras.

10.45-11.15

Barnkonsekvensanalys.

11.15-12.00

Implementering av barnkonventionen.

Medverkande

  • Sylvia Carlsdotter, barnrättsexpert

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.