OBS! Evenemanget är avslutat!29 november 2022 kl. 09.00-11.40

Att kommunicera vid kris

Går det att vara förberedd nog? Under en förmiddag får du ta del av en rad olika exempel på hur kommuner och regioner har hanterat och kommunicerat under vitt skilda kriser.

Anmäl dig

Innehåll

På webbkonferensen om kriskommunikation får du ta del av hur kommuner och regioner har hanterat en rad olika kriser, allt från vattenläckor, it-attacker till mord. Myndigheten för psykologiskt försvar berättar också om sitt arbete och hur vi kan tänka i hanteringen av desinformation.

Målgrupp

Medlemskonferens för dig som arbetar med kommunikation och/eller säkerhets-/krisfrågor i kommuner och regioner (inkl. kommunala och regionala bolag).

Program

09.00-09.05 Inledning

09.05-09.25 Vattenläckan i Nyköping

I juni 2022 drabbades Nyköpings kommun av den största vattenläckan på tio år. Över 40 000 personer berördes av kokningsrekommendationer, inklusive kommunens egna verksamheter.

Anna Nilheimer, kommunikationschef, och Annica Nilsson, kommunikationsstrateg, Nyköpings kommun, berättar om misstag och framgångsfaktorer i kriskommunikationsarbetet. De delar även med sig av hur de nu har förändrat arbetet för framtida händelser och kriser.

09.25-09.50 Att tvingas arbeta analogt i en digital värld – om Kalix kommun och it-attacken

Natten mot den 16 december 2021 drabbades Kalix kommun av en så kallad ransomeware-attack som kom att påverka all verksamhet under lång tid.

Hör Reine Sundqvist, kommunikationschef, och Pernilla Jansson, kommunikatör, Kalix kommun, berätta om händelsen och vad man gjorde ur ett kommunikationsperspektiv - men också vad man borde ha gjort. Genom att vara transparenta fick Kalix stort utrymme i media, inte bara i Sverige utan i hela världen.

09.50-10.00 Paus

10.00-10.40 Informationspåverkan från främmande makt

Den nya myndigheten för psykologiskt försvar har varit igång sedan i början av året för att bland annat samordna och utveckla Sveriges psykologiska försvar. Under passet får du en introduktion till ämnet informationspåverkan från främmande makt, några tekniker/narrativ som är bra att vara vaksam mot samt lite tips och verktyg.
Medverkande: Andreas Edevald och Catrin Huss, analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar.

10.40-10.50 Paus

10.50-11.15 När det värsta som kan hända händer - om morden på Malmö latinskola

Den 21 mars 2022 mördades två lärare på Malmö latinskola av en elev. En oerhört tragisk händelse som försatte en skola i sorg och satte kommunikationen på prov.

Jenny Reiman Ehle, kommunikationschef på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad, berättar om hur de bedrev kommunikationsarbetet, vilka utmaningar de ställdes inför, vad som var framgångsrikt och vilka lärdomar de drog.

11.15-11.35 Regioners utvärdering av pandemin

Pandemin har gett oss många lärdomar - inte minst kring kommunikationshanteringen.

Jenny Erkholm, kommunikationsdirektör, Västragötalandsregionen, och Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, Region Värmland, delar med sig av vad de har kommit fram till i utvärderingen av pandemin. Vad fungerade väl, vad behöver utvecklas och hur ska en långvarig kris hanteras nästa gång?

11.35-11.40 Avslutning

 

Medverkande

 • Anna Nilheimer, kommunikationschef, Nyköpings kommun
 • Annica Nilsson, kommunikationsstrateg, Nyköpings kommun
 • Reine Sundqvist, informationschef, Kalix kommun
 • Pernilla Jansson, kommunikatör, Kalix kommun
 • Andreas Edevald, analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Catrin Huss, analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Jenny Reiman Ehle, kommunikationschef, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad
 • Jenny Erkholm, kommunikationsdirektör, Västragötalandsregionen
 • Hedvig Bergenheim, kommunikationsdirektör, Region Värmland

Informationsansvarig

 • Anna-Charlotta Pettersson
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR