OBS! Evenemanget är avslutat!13 april 2023 kl. 13.00-16.00

Äldremottagningar i primärvården

På seminariet presenterar några regioner sina äldremottagningar inom primärvården. Det kommer även att finnas tid för diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper.

Anmäl dig

Innehåll

Äldremottagningar i primärvården startas nu i allt fler regioner. Personalen där har en viktig uppgift att identifiera skörhet på ett tidigt stadium, göra bedömningar och utföra proaktiva insatser. Resultaten är goda i form av ökad trygghet och minskad vårdkonsumtion på sjukhus.

Målgrupp

 • Primärvårdsbeställare
 • vårdcentralchefer
 • förbättringsledare
 • andra som är en del i utvecklingen av Nära vård.

Program

 • Att identifiera, bedöma och behandla sköra äldre.
 • Erfarenheter från Östergötland.
 • Erfarenheter från Uppsala.
 • Verktyg för uppföljning.
 • Gruppdiskussioner.

Medverkande

 • Maj Rom, handläggare SKR
 • Kristina Malmsten, handläggare SKR

Informationsansvarig

 • Kristina Malmsten
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.