Evenemang

Hitta och anmäl dig till SKR:s utbildningar, konferenser och andra evenemang.

Sök evenemang

Typ av evenemang

Kommande evenemang

  1. onsdag
    8
    nov

    Grundkurs i LVU

    I denna två dagar långa grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga med stöd av LVU.

    Datum
    8 november 2023 - 9 november 2023
    Tid
    09.00 – 16.00
  2. onsdag
    8
    nov

    Föräldrastöd och socialtjänstens roll i utsatta områden

    Föräldraskapsstöd i utsatta områden har lyfts som en av de viktigaste strategierna för integration, jämställdhet, hälsa och för att förebygga utanförskap eller kriminalitet bland unga. Hur kan samverkan runt familjerna se ut mellan socialtjänst och andra aktörer?

    Datum
    8 november 2023
    Tid
    09.30 – 16.00
  3. onsdag
    8
    nov

    Fullmäktiges presidiekonferens – ansvarsprövning och styrning, Stockholm

    Dagen ägnas åt fakta, inspiration, reflektion, samtal och erfarenhetsutbyten kring frågor som rör fullmäktiges uppdrag.

    Datum
    8 november 2023
    Tid
    10.00 – 15.30
  4. torsdag
    9
    nov

    Välja och prioritera välfärdsteknik för att framtidssäkra vård och omsorg

    Detta seminarium visar hur kommuner kan ta fram en försörjningsstrategi för välfärdsteknik. Vi kommer utgå från en fiktiv kommun som steg för steg tar sig igenom försörjningsstrategin.

    Datum
    9 november 2023
    Tid
    08.30 – 09.30
  5. torsdag
    9
    nov

    Analysera skolresultaten med Kolada – för mindre kommuner

    För kommuner med ett invånarantal om högst 15 000 invånare arrangerar RKA tillsammans med SKR en analysutbildning. Utbildningen är generell men har också utgångspunkt i befolkningsmässigt mindre kommuners särskilda förutsättningar. Den består av tre utbildningsdagar med start november 2023.

    Datum
    9 november 2023

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.