Evenemang

Hitta och anmäl dig till SKR:s utbildningar, konferenser och andra evenemang.

Sök evenemang

Typ av evenemang

Kommande evenemang

 1. torsdag
  16
  nov

  Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro: analysutbildning för controller och projektledare

  En fördjupningsutbildning i riskorienterat arbetssätt för HR-controller, HR-analytiker samt projektledare med övergripande ansvar för att införa, organisera och följa upp ett riskorienterat arbetssätt inom organisationen.

  Datum
  16 november 2023
  Tid
  09.00 – 16.00
 2. torsdag
  16
  nov

  Användning och analys av statistik inom folkhälsa hösten 2023

  SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) genomför en utbildning för dig som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat utifrån indikatorer inom folkhälsa. Varje deltagare utgår ifrån sin kommun eller regions resultat samt väljer indikatorer som behöver analyseras.

  Datum
  16 november 2023
  Tid
  10.00 – 17.00
 3. torsdag
  16
  nov

  Markörbaserad journalgranskning inom somatisk vuxenvård –utbildningstillfälle 15:3

  Markörbaserad journalgranskning är en etablerad metod för att identifiera skador i vården. Metoden har utvecklats och anpassats utifrån olika vårdinriktningar. Utbildningen är uppdelad på två halvdagar och en databasgenomgång på en timme. Detta är tredje och sista utbildningstillfället.

  Datum
  16 november 2023
  Tid
  14.00 – 15.00
 4. måndag
  20
  nov

  Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En två dagars grundkurs där syftet är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

  Datum
  20 november 2023 - 21 november 2023
  Tid
  09.00 – 15.00
 5. onsdag
  22
  nov

  Dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning, fördjupning

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall.

  Datum
  22 november 2023
  Tid
  09.00 – 16.00

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.