Publicerad 6 juli 2023

Öka unga nyanländas möjlighet att fullfölja sin utbildning

I IMprove-projektet har kommuner och skolor testat metoder och arbetssätt för att öka genomströmningen på sina introduktionsprogram.

De flesta unga tjejer och killar som kommer in sent i det svenska skolsystemet börjar när det är dags för gymnasiet på ett introduktionsprogram. Tanken är att dessa utbildningar både ska kunna vara en språngbräda till vidare studier på något av gymnasieskolans nationella program eller komvux, men även kunna leda direkt till arbete.

IMprove-modellen

I IMprove har en gemensam modell arbetats fram av SKR och deltagande kommuner. Den innehåller ett antal områden som alla är centrala i arbetet med att skapa fungerande och sammanhållna studievägar för elever som kommit in sent i det svenska skolsystemet.

Bild som beskriver områden i IMporve-modellenFörstora bilden

Bild som beskriver områden i IMprove-modellen. Klicka på bilden för att zooma.

Områden i IMprove-modellen

Områdena i modellen presenteras tillsammans med exempel på utvecklingsarbetet som de deltagande kommunerna fyllt modellen med:

Övergångar till och från introduktionsprogram

Området handlar om övergångar från grundskola till ett introduktionsprogram på gymnasiet. Det kan också handla om övergångar vidare till nationella program, vuxenutbildning eller arbetsmarknad.

Övergångar till och från introduktionsprogram

Kartläggning, individuell studieplan och uppföljning

Området handlar om en kedja av tätt sammanlänkade aktiviteter: kartläggning av kunskaper och behov, upprättande av en individuell studieplan och uppföljning av denna.

Kartläggning, individuell studieplan och uppföljning

Lärande

Området handlar om vilket stöd och vägledning unga som kommer in sent i det svenska skolsystemet behöver för att kunna lära sig språket och kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Lärande - introduktionsprogram

Plan för utbildning

Området handlar om den plan för utbildning som styr introduktionsprogrammens syfte, innehåll och längd. Planen beslutas av skolans huvudman.

Plan för utbildning - introduktionsprogram

Fördjupade exempel från IMprove

Projektets externa utvärderare har genom att studera fyra av de deltagande kommunerna närmare tagit fram fördjupande exempel på utvecklingsarbete som visar hur man kan jobba med frågan utifrån olika ansatser och förutsättningar.

Exempel på utvecklingsarbete i projektet IMprove (PDF) Pdf, 2 MB.

Om IMprove-projektet

Under 2019-2022 testades metoder och arbetssätt på lokal nivå som har samlats i IMprove-modellen. IMprove har varit ett så kallat flernivåprojekt där SKR, regional och lokal nivå har samverkat och utvecklat verksamheten. Projektet har genomförts i fyra delprojekt: Skaraborg, Skåne, Sörmland och Värmland. Dessa regionala delprojekt har i sin tur haft kommuner och skolor kopplade till sig.

Projektet har delfinansierats av Europeiska Socialfonden.

Lärande exempel

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.