Publicerad 28 maj 2024

Internationellt samarbete och utbyte inom fullföljd utbildning

Elever som inte fullföljer sina studier är ett gemensamt problem för de flesta länder i världen.

Trots att våra samhällen ser olika ut och utbildningssystemen skiljer sig åt finns det mycket vi kan lära av varandra när det gäller att öka andelen som fullföljer sina studier. Detta gäller både på strategisk såväl som på operationell nivå.

School to work

Flaggskeppet School to work (S2W) drivs, med SKR som strategiskt ansvarig part, sedan 2014 som en del i Östersjöstrategin. Fokus i arbetet är early school leaving (ESL) och youth not in employment, education or training (NEETs). S2W är ett forum där projekt, organisationer, myndigheter med fler kan ansluta sig och genom vårt nyhetsbrev ta del av både kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länder i Östersjöregionen och resten av EU.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.