Publicerad 27 juni 2023

Öppen förskola för språk och integration

I många kommuner är den öppna förskolan en viktig mötesplats för språk och integration. Här kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin föräldraroll och få information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling.

Ny överenskommelse för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete

SKR och regeringen har kommit överens om en gemensam satsning för att korta vägen till arbete för fler utrikes födda kvinnor med små barn. Överenskommelsen ska pågå mellan 2023 och 2025.

Överenskommelse 2023–2025 för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete

Nyhet, 16 mars 2023: Satsning för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.