Publicerad 21 november 2022

Digitalt metodstöd för användarcentrerad skolutveckling

Inför en förändring är det viktigt att vara noggrann med att ta reda på vad användarna egentligen behöver och hur förändringen ska göra mest nytta. Då ökar chansen till en effektiv och hållbar förändring, oavsett om det handlar om att införa nya arbetssätt, stöd eller verktyg.

Metodstöd, användarcentrerad skolutveckling

Detta digitala metodstöd för användrarcentrerad utveckling är inriktat på skolans digitalisering, men kan även användas för andra typer av förändringsprocesser. Metoden utgår från tjänstedesign, något som SKR:s Innovationsguiden tidigare utvecklat som stöd för offentlig sektor.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR