Publicerad 21 september 2021

Skoldigiguide

Skoldigiguide är ett praktiskt stöd för huvudmannen att organisera skolans digitala utveckling. Syftet är att nå målen i den nationella strategin för skolväsendet.

Skoldigiguide ger en helhetsbild av verksamhetens behov, guiden visar vad skolans digitalisering innebär och vad olika styrdokument kräver. Utifrån 50 strategiska frågor kan skolans ledning – tillsammans med rektorer, IT-samordnare och lärare – planera och prioritera för att det finns stöd, kunskap, tid och resurser till digitaliseringen.

Utgångspunkten i Skoldigiguide är den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet med sina tre fokusområden. Målen i dessa förväntas skolans huvudmän ha uppnått till 2022.

En referensgrupp från ett 15-tal kommunala huvudmän har bidragit med kompetens och erfarenheter i arbetet med att ta fram Skoldigiguide.

Skoldigiguide är ett av 18 nationella initiativ som ingår i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet – #skolDigiplan.

Gå till Skoldigiguide

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.