Publicerad 17 mars 2023

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Skolverket har lämnat förslag till regeringen om en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för åren 2023–2027.

Förslag till ny strategi för skolans digitalisering

Förslaget till ny strategi överlämnades av Skolverket till regeringen den 19 december 2022. Hur den fortsatta hanteringen ser ut är i dagsläget oklart.

I förslaget till ny strategi skriver Skolverket bland annat att syftet med strategin är att peka ut en gemensam riktning för det fortsatta arbetet och på så sätt öka likvärdigheten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Förslag ny strategi för skolans digitalisering, Skolverket

Remisskonferens 23 mars 2023 om Skolverkets förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027

SKR bjuder in till den här remisskonferensen för att ge kommuner möjligheten att ta del av andras resonemang och få stöd i att ta sig an remissen.

Remisskonferens 23 mars

Skolblogg 16 mars: Dags att ta ansvar för skolans och förskolans digitalisering!

Förra veckan skickade regeringen ut Skolverkets förslag på nationell digitaliseringsstrategi på remiss. Samtidigt fortsätter debatten om förskolans och skolans digitalisering – en debatt som verksamma i praktiken sällan känner igen sig i. Nu behöver hela skol-Sverige hjälpas åt så att fokus ligger på rätt saker.

Skolblogg: Dags att ta ansvar för skolans och förskolans digitalisering!

Tidigare strategi för skolans digitalisering

Den tidigare strategin sträckte sig fram till och med år 2022. Den innehöll tre fokusområden:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet. Här är målet att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens, samt att det ska finnas en digital likvärdighet i skolväsendet.
  • Likvärdig tillgång och användning. Här är målet att barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen såväl som att effektivisera verksamheten.
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Här är målet att forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.