Publicerad 27 september 2021

Utveckling och stöd, Uppdrag fullföljd utbildning

Uppdrag fullföljd utbildning arbetar både med att förmedla kunskap kring studieavbrott och driva eget utvecklingsarbete på området.

För närvarande finns en öppen kunskaps- och verksamhetsutveckling i form av ett utvecklingsprogram med återkommande uppstarter dit alla kommuner är välkomma att anmäla sig.

Det rullar även ett par pågående utvecklingsprojekt där platserna redan är tillsatta. Men där målet är att skapa generella modeller och kunskap som alla kommuner kan ta del av.

Utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete

För att stötta lokal och regional utveckling erbjuder SKR ett utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete för huvudmän och deras verksamheter. Deltagarna får ta del av kunskap och ges stöd i att utveckla den egna verksamheten.

Utvecklingsprogram

IMprove

IMprove är ett utvecklingsprojekt med fokus på gymnasieskolans introduktionsprogram. Projektet arbetar för att fler unga nyanlända tjejer och killar som kommit in sent i det svenska skolsystemet fullföljer sina studier och kommer ut i arbetslivet.

IMprove

Moves

Moves är ett utvecklingsprojekt med fokus på praktik för unga som varken arbetar eller studerar. Projektet går ut på att kvinnor och män i åldern 18–30 år som varken arbetar eller studerar ska få möjlighet att göra utlandspraktik i grupp i ett annat EU-land.

Moves

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR