Publicerad 27 oktober 2022

Uppdrag fullföljd utbildning

Uppdrag fullföljd utbildning är namnet på SKR:s samlade arbete för att öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier.

Cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar en utbildning inom gymnasieskolan. Men efter fem år har fortfarnade drygt en fjärdedel av dessa inte tagit en examen. Unga som lämnar gymnasieskolan utan examen har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer en förhöjd risk för utanförskap i form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa.

Det innebär försämrad livskvalitet för den enskilde och kostnader för samhället. Det är därför viktigt att både skolhuvudmän och resten av samhället tillsammans arbetar medvetet och strategiskt för att förebygga studieavbrott.

Bygger på många års erfarenhet

SKR har många års erfarenhet av att i samverkan med kommuner och skolor runt om landet driva utvecklingsarbete för att förhindra studieavbrott. Utifrån dessa erfarenheter och med stöd i aktuell forskning fokuserar SKR:s satsningen Uppdrag fullföljd utbildning på att stötta och utveckla det förebyggande arbetet för att fler unga killar och tjejer ska få möjlighet att slutföra sina studier.

Framgångsfaktorer i Plug In

Tre nivåer av förebyggande arbete

Arbetet som bedrivs inom Uppdrag fullföljd utbildning är brett och kan delas upp enligt nedanstående rubriker:

Delar av Uppdrag fullföljd utbildning sker inom ramen för en överenskommelse med staten och andra initiativ finansieras av Svenska ESF-rådet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR