Publicerad 2 maj 2022

Kultur- och musikskolor

Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur. Varje år deltar mer än 500 000 barn i kulturskolornas aktiviteter, vilket gör kulturskolorna till en betydelsefull del av barns och ungas kulturutövande.

Kultur- och musikskolorna är en frivillig kommunal verksamhet som finns representerad i nästan samtliga av Sveriges 290 kommuner. Under 2016 satsade kommunerna närmare 2,5 miljarder på barns och ungas möjligheter att utöva och ta del av kultur i kulturskolans regi.

Kultur- och musikskolorna bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande hos barn och unga. Detta utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och konsumenter.

SKR:s arbete med kultur- och musikskolor

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR