Publicerad 30 augusti 2023

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Arbetet med säkerhetsskydd regleras i säkerhetsskyddslagen som omfattar kommuner och regioner.

Överenskommelser med staten

Det återupptagna arbetet med civilt försvar innebär att kommuner och regioner får ett ökat behov av att arbeta med säkerhetsskydd. SKR har tecknat överenskommelser med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som innebär att kommuner och regioner får en särskild ersättning för att arbeta med säkerhetsskydd under perioden 2018-2022.

Uppgifterna i överenskommelserna är:

  • Alla kommuner och regioner ska ha en säkerhetsskyddschef.
  • Kommuner och regioner ska ha de förutsättningarna som behövs och som följer av säkerhetsskyddslagen för att kunna arbeta med uppgifterna enligt 3 kap. i Lagen om extraordinära händelser (LEH).

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2022 (PDF) Pdf, 262 kB.

Överenskommelse om regionerna arbete med krisberedskap och civilt försvar 2022 (PDF) Pdf, 272 kB.

Webbinarium om säkerhetsprövning

SKR genomförde i september 2021 ett webbinarium om säkerhetsprövning av anställd personal i kommuner och regioner. Webbinariet blev mycket uppskattat, och det finns nu möjlighet för den som missade webbinariet att köpa en länk till inspelningen.

Säkerhetsprövning av anställd personal i kommuner och regioner

SKR tycker

Skrivelse om undantag från krav på säkerhetsskyddsavtal i samverkan och samarbeten

Regeringens förslag att kommuner och regioner ska teckna säkerhetsskyddsavtal när de samarbetar med andra offentliga aktörer medför administration och kostnader men inte ett bättre säkerhetsskydd.

Skrivelse om undantag från krav på säkerhetsskyddsavtal i samverkan och samarbeten

Yttrande om SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

SKR är kritiska till flera av förslagen i utredningen, som riskerar att leda till höga administrativa kostnader och ett försämrat säkerhetsskydd.

SKR:s yttrande om kompletteringar i säkerhetsskyddslagen (PDF) Pdf, 197 kB.

Yttrande om ändringar i skyddslagen

SKR anser att fastigheter som används för försörjning av läkemedel, digital infrastruktur och alarmering bör kunna bli civila skyddsobjekt.

SKR:s yttrande om ändringar i skyddslagen (PDF) Pdf, 140 kB.

SKR kräver ökat stöd och vägledning om säkerhetsskydd

SKR anser bland annat att en ny säkerhetsskyddslag måste tydliggöra att säkerhetsskyddsstödjande myndigheter ska ge utbildning till kommuner och landsting.

SKR:s yttrande över förslag till ny säkerhetsskyddslag (PDF) Pdf, 121 kB.

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/expert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.