Publicerad 16 mars 2021

Mobilitetsstöd

Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst är en frivillig möjlighet för kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning.

Lagen infördes år 2014 och gäller för personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd. Det ekonomiska stödet ska vara ett komplement till färdtjänst.

Det är upp till kommunen, eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten om kommunen har överlåtit detta, att meddela föreskrifter. Exempel på föreskrifter är krav på miljöbil, krav på fordonets ålder och maxbelopp för stöd. Bakgrunden till lagen finns beskriven i propositionen.

Beslut och ansökningar om mobilitetsstöd i en kommun

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om att mobilitetsstöd ska införas.

Om en kommun får in en ansökan om mobilitetsstöd, men kommunen inte har infört sådant stöd, bör kommunen fatta ett skriftligt avvisningsbeslut (som kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen). Som motivering kan kommunen ange att det är frivilligt för kommunerna att införa mobilitetsstöd och att kommunen ifråga inte har infört stödet. Den sökandes ansökan ska därmed avvisas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.