Publicerad 9 juli 2024

Aktuella FoU-projekt

SKR:s utvecklingsarbete på fastighetsområdet finansieras av tre fonder. Här är en sammanställning av aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt gällande fastighetsfrågor.

De tre fonderna för forskning och utveckling finansierar utvecklingsprojekt och vissa forskningsprojekt, där målsättningen är att ge kunskap, inspiration och möjlighet till utbyte av erfarenheter. Resultat från FoU-projekten återfinns på Offentliga fastigheters webbplats.

Resultat från genomförda FoU-projekt

Respektive fonds styrelse fattar beslut om vilka projekt som ska genomföras.

Merparten av arbetet bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift, under en konferens eller i form av utbildning. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Sammanställning av FoU-fondernas projekt

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor – Kommunfonden

Öka implementeringen av effektiviserande åtgärder i kommunala fastighetssektorn

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbete pågår

Säkerhet i skolor

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Skriftproduktion pågår

FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor – Fastighetsrådet

Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Projektarbetet pågår

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Löpande arbete

Gemensamt ramverk för vårdlokalers kapacitet och nyttjande

Projektledare: Felix Kraus
Projektskede: Projektarbete pågår

Gemensamt ramverk för strategisk lokalförsörjning

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Beslutat

Kringkostnader vid renovering och nyproduktion på sjukhusområden

Projektledare: Felix Kraus
Projektskede: Beslutat

Nyckeltalsnätverk fastighetsnyckeltal

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Löpande arbete

Förstudie inför revidering av PTS konceptprogram Administrativa lokaler i vården (medfinansiering)

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Beslutat

Regionernas kunskapsnav – återfinns på

www.offentligafastigheter.se

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Löpande arbete

Samarbetet Offentliga fastigheter

Artificiell intelligens i offentliga fastighetsorganisationer

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbete pågår

Dataförvaltning i offentliga fastighetsorganisationer

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbete pågår

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.