Publicerad 13 december 2021

Mötesplatser för besöksnäringsfrågor

SKR stöder kommuners och regioners arbete med besöksnäringsfrågor bland annat genom att skapa mötesplatser.

Besöksnäring på agendan – nationell dialog för utveckling

Besöksnäring på agendan arrangeras varje år och är offentlig sektors viktigaste mötesplats för att diskutera samhällets roll i utvecklingen av besöksnäringen.

Konferensen arrangeras av SKR i samarbete med Tillväxtverket och Regionala nätverket för turism och besöksnäring.

Tidigare konferenser

2021

2021 års tema var strategier, kunskapsutveckling och innovationer. Nya konsumtionsmönster, ny nationell strategi, ny samverkansarena, ny programperiod för EU:s strukturfonder och naturligtvis, Decade of Action mot målen i Agenda 2030. Nya strategier, kunskapsutveckling och innovationer har aldrig varit viktigare än idag.

2020

Temat för 2020 års konferens var "Besöksnäring i ett nytt landskap" där vi satte fokus på hur vi kan blicka bakåt på pandemins effekter och planera framåt för förnyelse och utveckling av näringen. Konferensen genomfördes digitalt.

2019

2019 års upplaga av Besöksnäring på agendan kretsade kring vad Agendan 2030- arbetet kan betyda för arbetet med besöksnäring. Det fördes samtal om strategier för hållbarhet och diskutera en framtida turismpolitik på lokal, regional, nationell och nordisk nivå.

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR