Publicerad 18 mars 2022

Skrivelse avseende behov av att skyndsamt se över statsbidraget för regionalt yrkesvux samt insatser för individer på sfi

Förordningen för statsbidrag gällande kombinationsutbildningar möjliggör i nuläget bara kombinationer av sfi och svenska som andraspråk med yrkeskurser på gymnasial nivå. Många elever på sfi har dock inte har förutsättningar att klara kombinationsutbildning med gymnasial yrkesutbildning. I dagsläget kan inte kommunerna nyttja statsbidraget fullt ut. En mer flexibel förordning skulle leda till att fler individer kan få ta steg mot arbete.

Ladda ner skrivelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.