Chef för sektionen för data och analys

Om oss

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Arbetsbeskrivning

Vill du ta dig an uppdraget att stödja regioner och kommuner i att nyttja data och statistik som en strategisk resurs för sin ledning, styrning och verksamhetsutveckling inom vård- och omsorgsområdet? Sveriges största arbetsgivarorganisation söker nu en chef till sektionen för data och analys. Sök rollen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), en demokratiskt styrd organisation som ger möjligheten att förändra, förnya och förbättra.

Ditt grunduppdrag som chef för sektionen är att bidra till utvecklingen av medlemmarnas verksamhet. Sektionen har fokus på intressebevakning, att bidra till bilden av välfärden, agera mötesplats och nationell arena samt främja samverkan och nationell samordning. Dina arbetsuppgifter innebär att:

• aktivt bidra till att SKR blir en stark faktabärare
• stödja medlemmarna med erforderlig data, statistik, rapportering och analys inom vård- och omsorgsområdet, i första hand hälso- och sjukvård
• skapa goda relationer med nätverk tex. region- och kommunledningar, myndigheter etc.
• aktivt arbeta med omvärldsbevakning och påverkansarbete.
• aktivt bidra i frågor kring digitalisering, och andra särskilt prioriterade frågor för SKR:s medlemmar

Tilläggsuppdraget är att via politisk rekommendation, överenskommelser med staten, avsiktsförklaringar och dylikt agera nationell stödjande funktion och leverera på uppdrag inom regionernas kunskapsstyrningssystem, med särskilt fokus på det nationellt gemensamma arbetet kring data och analys, kvalitetsregister, patientrapporterad data, uppföljning av vårdförlopp samt strukturerad vårdinformation. I rollen ingår även att aktivt bidra inom olika arenor för samspel med andra aktörer, så som tex inom Vision e-hälsa, partnerskapet inom kunskapsstyrningssystemet etc.

Din profil

Vi söker dig med:

• erfarenhet av och ändamålsenlig kunskap kring vårddata, hälsodata, kvalitetsregister, statistik, datahantering, utredning och analys
• erfarenhet av chefs- och ledarskap
• erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation
• kunskap om aktuella utmaningar inom vården och omsorgen och en djup förståelse för de olika aktörernas roller i vård- och omsorgssystemet (EU, nationell, regional och lokal nivå)
• god förmåga att navigera i komplexitet och med framgång lett förändrings- och utvecklingsarbete
• god förståelse för frågor kring informatik, strukturerad vårdinformation och informationsförsörjning
• god förståelse för frågor kring informationssäkerhet, dataskydd och för området relevant juridik
• god förståelse för frågor kring avtal och upphandling enligt LOU
• god analytisk förmåga, och förmåga att uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift

Det är meriterande om du har god kännedom om och erfarenhet från arbete i kommun, region eller stat. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i komplexitet, samt en verksamhet med många medarbetare som spänner över flera verksamhetsområden med olika finansieringskällor och styrmodeller.

Du är en person som vill och kan ta en ledande nyckelroll i arbetet med att utveckla och stärka regioners, kommuners och SKR:s kapacitet och förmågor att nyttja data, statistik och kvalificerad analys som en strategisk resurs för ledning, styrning, verksamhetsutveckling och intressebevakning inom vård och omsorgsområdet. Du kan företräda SKR och driva på arbetet i för uppdraget aktuella nätverk och grupperingar samt vara en aktiv ledamot i den Nationella samverkansgruppen för data och analys, inom regionernas kunskapsstyrningssystem.

Du kan säkerställa att den framtagna vägen är den rätta, förankra den och ge kraft åt den. Säkra leveransen av policyrelevanta faktaunderlag samt hitta en välfungerande samverkan med regering och myndigheter och skapa en gemensam färdplan. Du är resultatorienterad, relationsbyggande och en kommunikativt skicklig ledare.

Vidare har du mycket god förmåga till samverkan och samarbete över organisationsgränser och med olika aktörer. Du har förmågan att leda/coacha kompetenta och självständiga experter och utövar ett nära och coachande ledarskap. Du är lyhörd, flexibel och har förmåga att snabbt ställa om utifrån förändrade förutsättningar, förväntningar och behov.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Pion Groups verksamhet för rekrytering av ledningspersoner och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrig information

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Avdelningen för vård och omsorg arbetar med frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst, folkhälsa, funktionshinder, patientsäkerhet, jämställdhet samt utvecklings- och kvalitetsfrågor. Avdelningen består av totalt sex sektioner varav sektionen för data och analys är en.

Sektionen för data och analys har i uppdrag att stödja regioner och kommuner i att nyttja data och statistik som en strategisk resurs för sin ledning, styrning och verksamhetsutveckling inom vård- och omsorgsområdet. Tillsammans med sakkunniga hos medlemmarna, inom SKR och andra aktörer arbetar sektionen med frågor kring insamling, hantering, presentation och analys av data och statistik. Sektionen har även i uppdrag att agera stödfunktion för medlemmarnas samverkan, strukturer och satsningar inom området, tex. avseende kunskapsstyrning, kvalitetsregister och strukturerad vårdinformation. Sektionens uppdrag och arbete syftar även till att öka avdelningens förmåga att nyttja data och statistik för att stärka intressebevakningen samt utveckla rådgivningen och stödet till medlemmarna. Sektionen ansvarar för att förvalta och utveckla befintliga lösningar kring datahantering inom avdelningens område.

Ansökningsinformation

Referensnummer
C119500
Publicerad
2023-01-03
Ansök senast
2023-01-29
Sök jobbet

Anställningsvillkor

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Tillträde efter överenskommelse

Kontaktpersoner