Förvaltnings- och utvecklingsledare, för SSBTEK inom ekonomiskt bistånd

Om oss

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna. Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR välfärden. De kommande åren står vi inför utmaningar som kräver mod, kreativitet, kompetens och förändringsvilja. Det handlar om att värna vårt demokratiska samhälle, klara välfärdens finansiering och möta kompetensutmaningen.

Vi tar med det som är bra idag när vi skapar morgondagens välfärd. Vi möter förändring med utveckling.

Nu söker vi dig som vill vara med och bidra.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill jobba med förvaltning och utveckling av vår informationstjänst SSBTEK inom ekonomiskt bistånd och bidra till digitalisering inom området.

Tjänsten finns på Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad inom Arbetsmarknadssektionen. De sakområden som vi på sektionen ansvarar för är arbetsmarknad, vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd och nyanländas mottagande och etablering.

Inom ekonomiskt bistånd ser vi stor potential i digitalisering och automatisering. Den digitala tjänsten SSBTEK (Sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd) är ett viktigt verktyg som försörjer Sveriges kommuner med myndighetsinformation för handläggning av ekonomiskt bistånd. Vi förvaltar tjänsten och vill utveckla den ytterligare.

Ditt huvudsakliga uppdrag blir att samordna förvaltning och utveckling av SSBTEK. Genom detta arbete bidrar du också i vårt arbete med digitalisering och automatisering inom ekonomiskt bistånd. Du blir en nyckelspelare i arbetet med att utveckla denna del av den offentliga välfärden!

Du samarbetar med SSBTEK:s alla parter. Det vill säga uppgiftslämnande myndigheter, driftparten Försäkringskassan, samt SKR:s medlemmar, kommunerna, som är användare av tjänsten. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor på SKR, både de inom sakområdet Ekonomiskt bistånd och förvaltningsledare för IT inom SSBTEK.

Du ansvarar för framtagande och förvaltning av de överenskommelser och avtal som finns mellan myndigheter, kommuner och SKR avseende SSBTEK.

Du samordnar utvecklingsarbetet, utifrån medlemmarnas behov som du identifierar tillsammans med dem. Du svarar också på frågor från medlemmarna.

Du förbereder beslutsunderlag för styrgrupper samt ärenden för vår politiska ledning.

Din profil

Vi vill att du har en relevant högskoleutbildning för tjänsten. Du har aktuell, flerårig och konkret erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling genom systemutveckling. Du har lett utvecklingsprojekt som innefattar IT-system och förändrade arbetssätt. Det är meriterande om du gjort det i kommunala verksamheter.

Det är meriterande om du arbetat med verksamhetsutveckling inom ekonomiskt bistånd och på så sätt har god och aktuell kunskap om de konkreta förutsättningar som gäller för kommunerna att verka inom området.

Du har framställt och presenterat skriftliga underlag, t ex tjänsteutlåtanden, rapporter eller lägesbilder.

Du har erfarenhet av och god förmåga att kommunicera med såväl verksamhetskunniga som IT-kunniga kollegor och förmåga att överbrygga mellan dessa perspektiv.

Du har goda kunskaper om vad digitalisering innebär framåt för offentlig verksamhet, men även om det IT-arv som finns i offentlig sektor.

Det är meriterande om du har kunskap om och kan hantera juridiska utmaningar inom digitaliseringsområdet, såsom de som styr digital informationsdelning.

För att lyckas i rollen är du strategisk och kan omsätta de tankarna till strukturerade och praktiska åtgärder. Du är självgående och håller ut trots motgångar ibland.

För att du ska trivas med uppdraget behöver du också ha en mycket god samarbetsförmåga, förmåga att skapa hållbara relationer och driva på samverkan som leder till resultat.

Vi vill att du har en mycket god förmåga att utrycka dig väl på svenska i tal och i skrift, tex i rapporttext eller underlag till politisk ledning. Du har god språklig analytisk förmåga och kan därför analysera komplex information och sammanställa den på ett begripligt sätt.

Övrig information

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Ansökningsinformation

Referensnummer
C126987
Publicerad
2023-03-07
Ansök senast
2023-03-28
Sök jobbet

Anställningsvillkor

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

  • Roy Melchert
    Sektionschef
    08-452 7952
  • Bodil Båvner
    Vision
    08-452 77 68