Handläggare digitalisering

Om oss

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov i hela landet. SKR:s vision tar sikte på att det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm. Som medarbetare på SKR har du flexibilitet att arbeta delvis på kontoret och delvis från annan plats, med utgångspunkt i verksamhetens behov. Hos oss finns möjligheter för dig som vill förändra, förnya och förbättra.

Uppdraget för sektionen för hälso- och sjukvård är att skapa goda förutsättningar för att stötta utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Sektionen gör det genom att stötta regioner och kommuner med intressebevakning, verksamhetsutveckling samt rådgivning och service. Sektionen bereder ärenden inom sitt ansvarsområde för SKR:s styrelse, Sjukvårdsdelegationen och Beredningen för primärvård- och äldreomsorg.

Genom strategisk och proaktiv intressebevakning på nationell nivå bidrar sektionen till SKR:s medlemmars förutsättningar att klara sina uppgifter och vidareutveckla sina verksamheter. Sektionen svarar för löpande dialog, samverkan, strategiska samarbeten, förhandlingar och överenskommelser med staten (regering, regeringskansliet, statliga myndigheter och utredningar) och andra nyckelintressenter inom sitt verksamhetsområde. En stärkt och utvecklad strategisk samverkan med staten och andra nyckelintressenter är en viktig uppgift.

Arbetsbeskrivning

Fokus är att arbeta för hälso- och sjukvårdens utveckling med stöd i digitalisering. I uppdraget ingår att ha ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdssektionens arbete med digitaliseringsfrågor. Arbetet utgår från hälso- och sjukvårdens roll, uppgifter och samspel med andra aktörer inom området.
Mer konkret innebär det dels att stödja regioner (och i viss utsträckning kommuner), skapa mötesplatser och erfarenhetsutbyte dem emellan, dels att genom intressebevakning, dialog och samverkan med en stor mängd aktörer verka för att digitaliseringen bidrar till att hälso- och sjukvården får bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet. En viktig roll för SKR i digitaliseringen är att skapa grundläggande förutsättningar för våra medlemmar inom områden som enhetligare begreppsanvändning, standardisering och regelverk. Särskilt viktiga sakfrågor just nu är det europeiska hälsodataområdet, sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och ökat informationsutbyte mellan region och kommun, välfärdens digitala infrastruktur, det medicintekniska regelverkets implementering för programvara, nationella läkemedelslistan samt Vision e-hälsa 2025.

Du kommer att representera sektionen i digitaliseringsgruppen på avdelningen för vård och omsorg. Gruppen har bland annat som uppdrag att utarbeta avdelningsövergripande mål som är uppföljningsbara i årliga verksamhetsplaner samt att omvärlds- och intressebevaka området ur SKR:s medlemmars perspektiv.

Du förväntas kunna driva arbetet med en helhetssyn och effektivitet. Rollen kräver samarbete med såväl experter, myndigheter och andra kollegor på SKR och hos SKR:s medlemmar.

Din profil

Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning mot hälso- och sjukvård eller medicinsk informatik. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, erfarenhet av arbete med grundläggande förutsättningar för digitalisering, erfarenhet av arbete med en eller flera av de särskilt relevanta sakfrågor som nämns ovan. Erfarenhet av större samordningsprojekt och arbete med EU-frågor är meriterande.

Du har goda kunskaper om offentlig förvaltning, hälso- och sjukvårdens organisation och digitaliseringens roll. Förmåga att kommunicera målgruppsanpassat i tal och skrift. Du har god analysförmåga, ett strukturerat arbetssätt och tar ansvar för att driva processer framåt.

Det är meriterande om du har kunskaper om regionernas vårdinformations-system, projektledarkompetens och informatikkompetens samt kunskap om de regelverk som styr hälso- och sjukvården och dess digitalisering. Kunskap om uppföljning och hälsodata är meriterande.

Du har en god samarbetsförmåga, tycker om att ha många kontaktytor, god initiativförmåga och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan se helheter, tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor.

Ansökningsinformation

Referensnummer
C110448
Publicerad
2022-11-04
Ansök senast
2022-11-25
Sök jobbet

Anställningsvillkor

Antal tjänster
1
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Omfattning
Heltid
Tillträde
Januari 2023 eller enligt överenskommelse

Kontaktpersoner

 • Emma Spak
  Sektionschef
  070-3092295
 • Bodil Båvner
  Vision
  08-452 77 68
 • Edith Ringmar af Forselles
  SACO
  08-452 7975