Publicerad 22 september 2022

Innovationstestet

Innovationstestet är ett frågeverktyg om innovation inom offentliga verksamheter. Undersök ert innovationsarbete, jämför er med andra och få ett bra underlag för diskussion.

Funderar ni på hur verksamheten kan utvecklas med nya bättre lösningar, processer eller tjänster?

Innovationstestet kan användas av en ledningsgrupp eller medarbetare på en arbetsplats för dialog och reflektion om hur den egna verksamheten kan utvecklas för att möta morgondagens utmaningar.

Innovationstestet

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR