Publicerad 22 september 2022

Innovationsförmåga i kommuner – möt Uppsala och Sundsvalls kommun

Genom att skapa tydliga strukturer för hur medarbetares idéer tas omhand i organisationen har Sundsvalls kommun och Uppsalas kommun förändrat medarbetarnas syn på utveckling och innovation.

I webbinariet, som sändes den 6 maj 2021, berättar företrädare från organisationerna om hur det gått till väga och vilka erfarenheter de har av stödja förnyelse och innovation. Du får också höra hur personer som lämnat idéer fått stöd i arbetet med att gå från tanke till förverkligande.

Filmen är 44 minuter och 38 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR