Publicerad 19 april 2022

Säker digital kommunikation

SKR är en av aktörerna i arbetet med att skapa förutsättningar för ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan kommuner, regioner och myndigheter.

Sedan 1 mars 2022 går det att ansluta till tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, via Inera. Ett antal förberedande steg behöver tas inför anslutning: samla verksamhetsbehov, inventera verktyg och säkerhetsmässiga förutsättningar.

Säker digital kommunikation, Inera

SDK del av Sveriges nationella infrastruktur

Under 2021 tecknades en överens­kommelse mellan regeringen och SKR för en långsiktig och hållbar plan för SDK som en del av Sveriges nationella infrastruktur. Som ett led i överens­kommelsen kommer SKR, Inera och Adda under 2022 att skapa ett brett införandestöd för att underlätta anslutningarna.

Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring säker digital kommunikation

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla infrastrukturen från och med hösten 2023. I deras uppdrag ingår även att främja anslutning med fokus på myndigheternas deltagande.

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.