Publicerad 21 augusti 2023

Digitalidag, nationell temadag om digitalisering

Kommuner har en viktig roll att i att stävja digitalt utanförskap och att nå de personer som sällan eller aldrig använder internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet. Som en del i det deltar SKR i Digitalidag.

Den 13 oktober arrangeras den femte upplagan av Digitalidag. Just nu planeras aktiviteter i 170 kommuner runt om i landet, målet är minst en aktivitet i varje kommun.

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Under Digitalidag arrangeras aktiviteter för digitala nybörjare såväl som för dig med digital spetskompetens.

Delta i Digitalidag 13 oktober

Intresseanmälan för aktörer, Digitaldag

Digitalidag för bibliotek

Under förra årets Digitalidag medverkade bibliotek från olika platser i Sverige, och i år hoppas vi att ännu fler vill vara med. Det finns flera sätt att delta:

  • Att själva lyfta fram den digitala hjälp som finns att få på biblioteken.
  • Att bjuda in andra lokala aktörer till ert bibliotek som kan vara på plats och besvara människors frågor om digitala verktyg och tjänster.
  • Båda ovanstående.

Digitalidag för skolor

Liksom förra året finns det möjlighet för alla skolor i landet att kostnadsfritt ta del av Digitalidagaktören Kodcentrums förberedda lektionsmaterial. Materialet vänder sig till årskurserna F–9. Inga förkunskaper krävs för pedagoger eller elever.

Intresseanmälan Kodcentrum

Mer information

Kontakta Digitalidag via e-post om du vill veta mer:

info@digitalidag.org

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elinor Haag
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.