Publicerad 27 januari 2023

Öppen källkod

När anskaffning eller utveckling sker av digitala lösningar bör övervägan ske om öppen källkod är möjligt att nyttja med hänsyn tagen till bland annat livscykelkostnader. SKR har samlat stöd och tips gällande öppen källkod.

Öppen källkod gör det också möjligt för olika organisationer att samarbeta och dela kod, vilket kan leda till att utvecklingen av programvaran går snabbare och är mer effektiv.

DIGG har som ett led i att stödja och samordna digitaliseringen av det offentliga antagit
ett policybeslut om att programvara som utvecklas och eller anskaffas för myndighetens
verksamhet i första hand ska publiceras som öppen källkod. På så sätt blir villkor,
äganderättsfrågor med mera reglerade på ett standardiserat sätt. eSams definition av öppen källkod:

Programvara som är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för alla.

Riktlinjer öppen programvara

Myndighetens för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram interna riktlinjer för utveckling och publicering av öppen programvara.

Riktlinjer för utveckling och publicering av öppen programvara, DIGG (PDF)

Råd för delning och användning av öppenkällkod

e-Sam har i en rapport samlat de erfarenheter som kan vara bra att ha när en
myndighet vill gå mot öppen källkod.

Delning och användning av öppen källkod, eSam (PDF)

Verktyg för att automatiskt skapa metadata

För att göra det enkelt för offentliga aktörer att dela data på Sveriges dataportal har DIGG lanserat ett verktyg som underlättar för utvecklare att beskriva sin organisations API:er vid publicering.
Sveriges dataportal, DIGG

Så här gör du för att använda verktyget

  1. Ladda ner verktyget, DCAT-AP-SE Processor, på DIGG:s Github
  2. Följ stegen som beskrivs i dokumentationen för att beskriva nödvändig information om din organisations API.
  3. Verktyget skapar automatiskt en metadataspecifikation i RDF format utifrån en API-definition eller en separat metadatafil. De definitioner som stöds i dagsläget är Open API och RAML.

GitHub, DIGGSweden

Nätverket Network Open Source and Data, NOSAD

Syftet med nätverket är att främja kunskapsdelning kring öppna data och öppen källkod inom offentlig sektor, genom att fokusera på praktiska tips och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg i deras arbete.

Näterket NOSAD, information och anmälan

Informationsansvarig

  • Ina Tidvall
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.