Publicerad 27 mars 2023

Vilka patientavgifter ska de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet betala? (uppdaterad 27 mars 2023)

De ska betala patientavgifter enligt de bestämmelser som finns i förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Vuxna ska betala vårdavgift med 50 kronor för besök hos läkare inom den offentliga primärvården samt för läkarvård som ges efter remiss av läkare i den offentliga primärvården.

För annan sjukvårdande behandling än läkarvård där patienten har en remiss från en läkare inom den offentliga vården, betalar de en vårdavgift på 25 kronor. Vid sjukresa betalar vuxna avgift med högst 40 kronor.

För barn som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller samma patientavgifter som för barn som är bosatta i regionen.

Tandvård

Tandvård hos en tandläkare i folktandvården kostar 50 kronor för en vuxen person och är kostnadsfri för personer som inte har fyllt 18 år. Avgifter för tandvård framgår av 8 § i förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar.

Förordning om vårdavgifter mm för vissa utlänningar, Sveriges riksdag

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.