Publicerad 29 juni 2022

Vilken hälso-och sjukvård ska regioner erbjuda de som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet?

De som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som inte är folkbokförda i Sverige ska erbjudas vård på samma premisser som den som är asylsökande.

Regionerna ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård enligt följande:

  • Barn ska erbjudas vård i samma omfattning som gäller för barn som är bosatta i regionen.
  • Regionen ska erbjuda personer från 18 års ålder vård och tandvård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen och hälsoundersökning/hälsosamtal.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.