Publicerad 27 mars 2023

Vad gäller för de som ännu inte beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet? (uppdaterad 27 mars 2023)

Från och med 1 juli 2022 omfattas personer som har ansökt om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl, på samma sätt som de som har hunnit beviljas ett sådant uppehållstillstånd. Detta sedan riksdagen har beslutat om ny lydelse av 4 § punkten 2 i den lagen, för att bestämmelsen också ska avse de massflyktingar som har ansökt om uppehållstillstånd men ännu ej beviljats tillståndet.

För personer som ännu inte har ansökt om uppehållstillstånd gäller att de ska erbjudas omedelbar/akut vård enligt 8 kap. 4 § Hälso-och sjukvårdslagen (HSL). De får själva betala hela vårdkostnaden samt kostnaden för eventuella förskrivna läkemedel.

Vissa regioner har fattat beslut om att erbjuda alla som kommer från Ukraina samma vård som asylsökande och/eller papperslösa.

När det gäller läkemedel förskrivna på recept har många regioner fattat beslut om tillfälliga rutiner för att hantera kostnader för dessa läkemedel på apotek. I annat fall betalar individen hela kostnaden själv.

För mer detaljer kring detta kontakta respektive region.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.