Publicerad 18 mars 2022

Förladdat betalkort - ny tjänst för ekonomiskt bistånd och handkassa

Tjänsten förladdat kort för offentlig sektor gör det möjligt för kommuner att undvika kontanter vid hantering av handkassa och utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

SKR har uppmärksammat att minst en större bank erbjuder så kallade ”prepaid cards” eller förladdade kort riktat till offentlig sektor. Kortet minskar behovet av kontanter och finns i två huvudsakliga varianter – för utbetalning av ekonomiskt bistånd och för hantering av handkassa.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

Socialnämnden kan bevilja bistånd och ha ett förladdat kort som kan överlämnas till den enskilde direkt i samband med beslutet. Kortet fungerar direkt vilket till exempel innebär att pengarna kan användas på en gång efter ett akut bistånd avsett för matinköp.

Det är kommunen som bestämmer vilket belopp kortet ska laddas med. Kortet kan avse ett visst belopp eller laddas periodiskt, och medger varken skuldsättning eller internetköp.

Den enskilde kan ta reda på kortets saldo via bankomat, telefon eller genom kommunen som har tillgång till en webbportal där kortet laddas med valfritt belopp. Kommunen kan inte se vilka transaktioner som sker på kortet.

Kommunen kan ha flera kort liggandes i avvaktan på ett behov och sedan ladda kortet i en portal utifrån det enskilda ärendet.

Handkassa på särskilda boenden och gruppboenden

Särskilda boenden, gruppboenden med flera kan ha ett opersonligt kort som laddas med valfritt belopp och används som en handkassa. Kortet kan då göra det möjligt att handla hos aktörer som inte tar emot kontanter.

När det gäller kortet avsett för handkassa så kan specifika transaktioner vara synliga hos kommunen, till skillnad från det förladdade kortet avsett för ekonomiskt bistånd där kommunen inte har tillgång till vilka transaktioner som skett på ett specifikt kort.

Kortet medger inte internetköp, kan inte medföra någon skuldsättning och i normalfallet kan det inte heller användas för betalningar utomlands (inställningar kan göras).

Allmänt om handkassa

Om den enskilde har behov av att få hjälp med en handkassa på till exempel ett särskilt boende, så är det rimligt att personal på boendet hjälper den enskilde med att ha hand om en mindre summa som tillhör den enskilde (handkassa). Utformningen ska ske utifrån den enskildes behov samtidigt som rånrisk med mera ska beaktas. Det finns ingen specifik gräns för hur stora medel en handkassa bör innehålla samtidigt som större eller periodiska inköp bör kunna hanteras genom autogiron, faktura med mera.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.