Publicerad 10 juni 2021

SIP – samordnad individuell plan

Många personer med funktionsnedsättningar behöver stöd och har insatser från både kommun och region. För att tydliggöra för den enskilde och ge individanpassat stöd är SIP (samordnad individuell plan) ett bra verktyg.

Samordnad individuell plan

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR