Publicerad 3 maj 2023

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

SKR utsåg den 1 juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

SKR har enligt regeringsöverenskommelsen "Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus" inrättat en nationell funktion för att stödja kommunerna genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

Stödfunktionen benämns Kompetenscenter välfärdsteknik och ska ge råd, stöd och vägledning till alla kommuner i frågor som rör utveckling av välfärdsteknik. Utöver det ska kompetenscentret ta fram stödmaterial, inrätta en helpdesk, anordna och delta vid konferenser samt resa ut i landet och stödja kommuner på plats. Modellkommunerna är en integrerad del i det nationella kompetenscentret.

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Utsedda modellkommuner

Tio kommuner är utsedda till modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del.

De tio kommunerna får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning. Genom korta filmer beskriver de tio kommunerna arbetet med att verksamhetsutveckla sin äldreomsorg genom digitala lösningar. Modellkommunerna är:

Borås - vågar satsa nytt

Eskilstuna kommun stärker självständigheten och tryggheten med teknik

Grästorp gör det roligt och enkelt - helt enkelt

Kalmar - utveckla äldreomsorgen genom digitala lösningar

Karlstad - bredda utbudet av service via digitala tjänster

Kramfors påverkar morgondagens välfärd

Lund - digitalisering både för individen och verksamheten

Uddevalla digitaliserar för smartare verksamheter

Övertorneå - digitaliseringsarbete inom äldreomsorgen kan hjälpa andra glesbygdskommuner

Lärande exempel

Sex av tio modellkommuner har tagit fram exempel på de projekt som de intierat. Nu finns exempel att ta del av.

Gemensamma sakfrågor sammanförde kommuner från norr till söder

Karlstad: Digitala visningsmiljöer för äldre i behov av välfärdsteknik

Grästorp: Digitalisering i den lilla kommunen

Uddevalla: Pengar - hinder eller möjlighet för utveckling av välfärdsteknik

Övertorneå: Digitalisering av hemtjänst i en liten kommun - från ansökan till leverans

Kalmar: eHealth Bryggan mellan näringsliv, vård och omsorg, akademin och invånare

Skellefteå: Samskapa, lära och sprida för kvalificerad vård, omsorg och stöd

Hammarö hjälper sina invånare att komma igång med digitala tjänster

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar alla kommuner vid implementering av digital teknik i kommunalt finansierad vård och omsorg (äldreomsorg).

Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.