Publicerad 2 maj 2023

Risk- och händelseanalys inom den sociala barn- och ungdomsvården

Som ett stöd för analys och kvalitetssäkring av verksamheten inom individ- och familjeomsorgen har SKR tagit fram en modell för risk- och
händelseanalys.

Syftet med modellen är att den ska vara ett stöd i att förebygga och hantera risker och missförhållanden i verksamheten och bidra till en lärande och utvecklande organisation.

Modellen tar sin utgångspunkt i regleringen av Lex Sarah och föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Den riktar sig till chefer, verksamhetsansvariga och analysledare. Modellen har som målsättning att se analysen av risker eller händelser som en del i att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

Handbok modell för risk och händelseanalys

Bilagor

Bilagorna är i format Excel och Word.

Analysschema vid riskanalys, bilaga 1 (Excel 2010) Excel, 36 kB.

Mall för slutrapport riskanalys, bilaga 2 (Word 2010) Word, 76 kB.

Handlingsplan för åtgärder efter händelseanalys, bilaga 3 (Excel 2010) Excel, 15 kB.

Mall för slutrapport händelseanalys, bilaga 4 (Word 2010) Word, 76 kB.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.