Publicerad 16 november 2023

Säker e-tjänst för prioritering av familjehemsansökningar

”FamiljehemSverige” hjälper kommuner att ta emot och prioritera intresseanmälningar från privatpersoner som vill bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson via en säker e-tjänst.

Webbplatsen FamiljehemSverige består huvudsakligen av två delar - ett självtest och ett formulär för intresseanmälan. Frågorna bygger på bedömningsmetoden BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) vilket är en standardiserad metod för initial bedömning av familjehem utvecklat av Socialstyrelsen.

E-tjänsten FamiljehemSverige

Öka kunskapen hos den intresserade

Med hjälp av frågorna i självtestet får besökaren en inblick i vad som förväntas av den som vill bli familjehemsförälder. Självtestet har tagits fram eftersom kunskapen om vad det innebär att vara familjehem generellt sett är låg. Om resultatet av självtestet är positivt föreslås personen att fylla i en intresseanmälan.

Underlättar bedömningen

Efter att frågorna i intresseanmälan har besvarats skickas en sammanställning av svaren, via en säker kommunikationsplattform (Secure Appbox), till den eller de kommuner den sökande väljer. Sammanställningen ger både en översiktlig och en mer omfattande bild av den sökande familjen eller personen för att underlätta den initiala bedömningen av inkommande intresseanmälningar.

Mer information om tjänsten

Är ni som kommun intresserade av att ansluta er till e-tjänsten? Kontakta oss via familjehemsverige@skr.se

Mer information om FamiljehemSverige

Bakgrund

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa som tagit fram tjänsten är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på Sveriges Kommuner och Regioner. Kommunerna är kostnadsbärare för FamiljehemSverige. Kostnaden per kommun är beräknad utifrån fördelningsnyckel och baseras på invånarantal.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.