Publicerad 11 mars 2021

Exempel, samspel mellan vårdgivare

Här finns några exempel där olika vårdgivare lyckats samspela för att bidra till ett tryggt och självständigt liv för sjuka äldre.

Trygg hemgång i Ronneby

De ömsesidigt (för både kommun och landsting) relativt stora resursvinsterna som har identifierats i denna utvärdering borde utgöra goda incitament för att etablera och sprida tjänstekonceptet vidare. Trygg hemgång levererar också en trygghet gentemot såväl patienter/brukare som personalen utan att kosta extra.

Trygg hemgång i Ronneby (PDF) Pdf, 910 kB.

Närvården i Västra Skaraborg

En annan viktig slutsats från analysarbetet är formerna för förmedling av vård- och omsorgsinsatserna och att dessa är så väl anpassade till målgruppen som möjligt. Om överensstämmelsen mellan behov och förmedlingsform för insatserna matchar väl, uppnås de allra bästa förhållandena för resurseffektivitet i kombination med kvalitet och nytta för patienten eller brukaren.

Närvården i västra Skaraborg (PDF) Pdf, 7 MB.

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR