Publicerad 7 september 2023

Covid-19 inom äldreomsorgen

Här samlar SKR stöd och goda exempel med anledning av covid-19. Sidan uppdateras löpande och är ett komplement till myndigheters stöd och rekommendationer.

Riktlinjer och stöd för att hindra smitta

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans tagit fram riktlinjer och stöd som kan vara till hjälp i arbetet med att hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre.

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, Socialstyrelsen (PDF)

Stöd vid ökad smittspridning

SKR kan ge extra stöd till kommuner i det fall de får en ökad smittspridning i äldreomsorgen. Det kan handla om frågor som rör verksamhet, juridik, kommunikation eller arbetsgivarfrågor. Stödet ges efter begäran av kommunledningen.

11 lärdomar för att hindra smitta

Hur kan äldreomsorgen få kontroll över smittläget och skydda äldre och medarbetare på ett effektivt sätt? SKR har sammanställt elva punkter utifrån kunskap som utvecklats sedan pandemins start. Listan utgår kommuners erfarenheter samt råd och rekommendationer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg.

Hindra smitta i äldreomsorgen – elva lärdomar (PDF) Pdf, 203 kB.

Utbildning basala hygienrutiner äldreomsorgen

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning för basala hygienrutiner som riktar sig speciellt för personal inom äldre- och funktionhinderomsorgen. Utbildningen är webbaserad och är skapad för att kunna användas i det dagliga arbetet både under pandemin och efter.

Socialstyrelsens utbildningsportal Basala hygienrutiner vård och omsorg

Rapporter

Palliativ vård i SÄBO

SKR och Svenska Palliativregistret har tagit fram en rapport om den palliativa vården inom äldreomsorgen före och efter pandemin. Rapporten ska också ge en bild av symptom och vårdinnehåll till patienter som avlidit med covid-19.

Palliativ vård i SÄBO

Fakta om äldreomsorgen – i ljuset av pandemin

SKR har tagit fram fakta om äldreomsorgen som belyser utvecklingen över tid och hur coronapandemin hanterats utifrån det vi vet idag. Syftet är att öka kunskapen om hur äldreomsorgen fungerar och att bidra till kommande utvärderingar.

Rapport: Fakta om äldreomsorgen – i ljuset av pandemin

Läs mer

Informationsansvarig

  • Ulrika Lifvakt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.