Publicerad 30 augusti 2023

Frågor och svar om elstöd till privatpersoner

Regeringen har fattat beslut om att införa ett elstöd till elkunder som är privatpersoner. Här presenterar vi frågor och svar om det nya elstödet.

Regeringen har fattat beslut om ett högkostnadsskydd för elkunder som är privatpersoner, fortsättningsvis kallat elstöd. Försäkringskassan har fått i uppgift att betala ut elstödet.

På regeringens hemsida kan du läsa mer om målgrupper och storlek på stödet.

Frågor och svar om elstöd, Regeringen

Frågor och svar om elstöd till privatpersoner 

 • Ska elstödet räknas med som inkomst?

  Det utbetalda elstödet ska betraktas som inkomst vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

  Läs mer om detta i regeringens promemoria och på Socialstyrelsens webbplats.

  Regeringens promemoria "Högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter"

  Ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen

 • Hur ska socialnämnden kontrollera utbetalningen?

  Socialnämnden behöver i samband med ansökan om ekonomiskt bistånd informera om att elstödet ska tas med som inkomst och begära att den enskilde redovisar sin utbetalning av elstöd. Detta kan till exempel göras genom bankkontoutdrag eller genom det besked som skickats ut från Försäkringskassan.

 • Kommer utbetalningen att kunna ses i SSBTEK?

  Utbetalningar av elstödet ska gå att se i SSBTEK.

  SSBTEK är en förkortning av sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd. Tjänsten gör det möjligt för kommunen att via sitt verksamhetssystem få information från statliga myndigheter och organisationer. Informationen används till prövning av ansökan.

 • Hur ska utbetalningen ske?

  Utbetalning av elstödet till privatpersoner i hela Sverige sker innan 9:e juni. Observera att det inte kommer att finnas möjlighet för socialnämnden att genom en framställan begära att en utbetalning görs till socialnämnden i stället för till individen.

  Utbetalning av elstöd, Försäkringskassan

 • Betalar Försäkringskassan ut till kommuns förmedlingskonto om sådant finns registrerat?

  Nej. Om klienten har registrerat konto i Swedbanks kontoregister betalas pengarna ut till det kontot. Om så inte är fallet kommer Försäkringskassan skicka ut en utbetalningsavi till klienten.

 • Vilken information behöver socialnämnden lämna till den enskilde?

  Socialnämnden behöver informera individen i samband med att denne ansöker om ekonomiskt bistånd att utbetalt elstöd kommer att räknas med som en inkomst och att kontroll av den lämnade uppgiften kan komma att ske i efterhand.

  För att säkerställa att utbetalning kan ske så snabbt som möjligt för den som har rätt till elstöd kan man med fördel från kommunens sida uppmana och bistå individer som behöver stöd att registrera sitt bankkonto hos Swedbank.

 • Om uppgiften som lämnats är felaktig?

  Om socialnämnden vid kontroller i efterhand upptäcker att felaktiga uppgifter har lämnats om utbetalning av elstöd ska nämnden hantera detta som brukligt då felaktiga uppgifter har lämnats.

Informationsansvarig

 • Ulrica Runemar
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.