Publicerad 28 juni 2022

Metodstöd för lokala överenskommelser- samverkan kring nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och SKR har i samverkan tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering (PDF), Arbetsförmedlingen

Föräldraledighet påverkar möjligheten att ta del av etableringsinsatser. Ett alternativ är att göra en inventering lokalt över insatser som finns för nyblivna föräldrar samt hur information om dessa bäst når målgruppen. I flera kommuner används den öppna förskolan som en arena för olika insatser, exempelvis språkstöd.

Öppen förskola för språk och integration

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR