Publicerad 26 maj 2023

Öppen förskola för språk och integration

Öppna förskolan är en viktig mötesplats för att främja utrikes födda föräldrars väg in i samhället.

I många kommuner är den öppna förskolan en viktig mötesplats för att främja utrikes födda föräldrars väg in i samhället. Här ges de möjlighet att utveckla sin svenska, stärkas i sin föräldraroll och ta de första stegen mot yrkeslivet. För att påskynda etableringen och stärka integrationen har SKR samlat tips och exempel i en digital verktygslåda till stöd för chefer och medarbetare i öppna förskolan.

Öppen förskola för språk och integration

Ny överenskommelse för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete

SKR och regeringen har kommit överens om en gemensam satsning för att korta vägen till arbete för fler utrikes födda kvinnor med små barn. Överenskommelsen ska pågå mellan 2023 och 2025.

Överenskommelse 2023–2025 för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.