Publicerad 9 januari 2024

Fördelning av medel 2024

SKR och regeringen har överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 1 535 000 000 kronor.

Regionerna beslutar vilka insatser de bedömer gör störst nytta för att uppnå målen i överenskommelsen utifrån sina förutsättningar och behov. Till regionerna avsätts 1 357 000 000 utifrån befolkningsmängd samt 150 000 000 i en särskild landsbygdssatsning.

I tabellen framgår hur medlen fördelas 2024.

Medel 2024 i kronor

Län

Medel i

kronor

Landsbygdssatsning

kronor

Stockholm

317 989 729

3 823 518

Uppsala

52 402 037

2 059 634

Södermanland

39 142 851

2 027 293

Östergötland

61 199 629

2 643 577

Jönköping

47 803 842

10 152 375

Kronoberg

26 417 378

1 839 060

Kalmar

31 989 514

4 090 048

Gotland

7 910 271

7 477 038

Blekinge

20 486 973

5 695 439

Skåne

184 156 683

17 766 641

Halland

44 539 413

5 843 804

Västra Götaland

228 872 706

18 906 255

Värmland

36 728 193

7 547 687

Örebro

39 933 062

3 334 119

Västmanland

36 379 118

809 901

Dalarna

37 218 920

7 811 157

Gävleborg

37 042 051

15 059 147

Västernorrland

31 378 373

12 334 978

Jämtland/Härjedalen

17 151 589

7 460 761

Västerbotten

36 062 282

5 769 300

Norrbotten

32 195 386

7 548 268

Totalt

1 367 000 000

150 000 000


Informationsansvarig

  • Kajsa Jansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.