Publicerad 2 maj 2022

Asylsökande och nyanlända, psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKR ger stöd till kommuner och regioner som har kontakt med asylsökande och nyanlända i frågor om psykisk hälsa.

Stödlistan för psykisk hälsa i kristid

Stödlistan sammanställer råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid. Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld. Här finns också en sida med information till kommuner och regioner om stöd till flyktingar från Ukraina.

Stödlistan – ge stöd till flyktingar från Ukraina, Uppdrag Psykisk Hälsa

Verktyg för positiv hälsoutveckling inom kommuner och regioner

I satsningen ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” har SKR tillsammans med regionerna tagit fram verktyg för att utbilda personal som bidrar till en positiv hälsoutveckling för migranter. Filmer, talarstöd, manualer, verktyg, handböcker och inspelade föreläsningar har tagits fram inom programmet, allt material är fritt att använda för utbildning. I Verktygsbanken finns över 100 insatser och verktyg från hela landet samlade och sökbara.

Migration och psykisk hälsa, Uppdrag Psykisk Hälsa

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.