Publicerad 21 juni 2023

Vårdrelaterade infektioner slutenvård

En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg.

Vanliga VRI är urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner. För dessa skadeområden finns kunskap om förebyggande åtgärder och evidensbaserade åtgärdsprogram.

Förebyggande åtgärder

SKR arbetar tillsammans med regionerna för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner genom förebyggande åtgärder. Det gäller bland annat att minimera smittvägar via personalens händer och utskrivning av antibiotika.

Rena händer räddar liv, Folkhälsomyndigheten

Antibiotika eller inte, Strama Stockholm 

Antibiotikasmart, Strama Stockholm 

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Infektionsverktyget, Inera

Vårdrelaterade infektioner, VRI Proaktiv

VRI Proaktiv är ett nationellt innovations- och forskningsprojekt för att utveckla mer effektiva verktyg, metoder och arbetssätt för att tidigt upptäcka och förebygga vårdrelaterade infektioner.

En utbildning om VRI Proaktiv genomfördes mellan januari till april 2022. Projektet avslutas under sommaren 2022.

VRI Proaktiv – ett samverkansprojekt 2016–2020 (PDF) Pdf, 312 kB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.