Publicerad 28 september 2022

Rutinkollen

IT-stödet Rutinkollen kommer avvecklas under hösten 2022.

Rutinkollen är ett IT-stöd som erbjuds till alla verksamheter som bedriver vård och är ett självvärderingsverktyg, där användarna skattar följsamhet till rutiner. Både regioner, kommuner och privata utförare kan använda sig av verktyget.

Rutinkollen

Rutinkollen stängs december 2022

Under hösten 2022 kommer Rutinkollen att avvecklas. Den 12 december stängs webbplatsen ner.

Rutinkollen togs fram 2012/2013 i ett samarbete mellan SKR och Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Inledningsvis var det fyra verksamhetsdelar som bekostades. Idag används endast en av fyra delar och utvecklingen av databas, funktion och teknik har inte varit möjlig på flera år. Då det i dagsläget krävs utveckling av den befintliga databasen för att kunna fungera i nuvarande teknisk miljö behövs ytterligare medel och resurser för förvaltning, något som inte finns. Därför kommer Rutinkollen att stängas vid årsskiftet.

Spara uppgifterna i databasen

För användare som vill spara verksamhetens uppgifter som finns lagrade i databasen går det bra att göra fram till 11 december. Därefter raderas all data.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR