Publicerad 26 november 2023

Resultat av mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården

Punktprevalensmätning (PPM) inom vårdrelaterade infektioner (VRI) ger ökad kunskap om vad en vårdrelaterad infektion är och vilka infektioner som är vanligt förekommande. 

Långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete

Huvudsyftet med den nationella punktprevalensmätningen är att ge ett underlag för lokalt förbättringsarbete. Många regioner genomför också lokala och regionala mätningar flera gånger per år för att få ett bättre analysunderlag.

Senaste nationella mätningen genomfördes 2019 utifrån att fler regioner istället använder Infektionsverkyget i sitt systematiska förbättringsarbete.

Beskrivning av statistiken (PDF) Pdf, 326 kB.

Resultat VRI 2013-2018

I rapporten "Vårdrelaterade infektioner, en kunskapssammanställning baserad på markörbaserad journalgranskning" redovisas de senaste VRI-resultaten från svensk slutenvård mellan 2013-2018.

Vårdrelaterade infektioner, Kostnader och konsekvenser. Kortversion av SKR rapporten

Vårdrelaterade infektioner, En kunskapssammanställning baserad på markörbaserad journalgranskning 2013-2018

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.