Publicerad 2 oktober 2023

Mätning av trycksår

SKR genomför punktprevelansmätning (PPM) trycksår för regioner. För mätning av trycksår inom kommunala verksamheter erbjuds kommunerna mätning via Senior alert.

För regionerna erbjuder SKR normalt mätning under vecka 10 varje år men under pandemin har mätningen istället genomförts i början av hösten. Under 2023 genomförs mätningen vecka 37. Senior alert erbjuder mätningar för kommunala verksamheter under hösten 2023. 

Senior alert

Punktprevelansmätning PPM

Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Trycksår identifieras och klassificeras utifrån sårdjup enligt kategori 1–4. För båda de nya kategorierna är dock sårdjupet omöjligt att ta ställning till. ”Icke klassificerbart trycksår”, är ett öppet sår som är täckt av död vävnad eller sårskorpa. Den andra kategorin, ”Misstänkt djup hudskada”, har missfärgad intakt hud där skada kan finnas i underliggande vävnad. I informationsbladet Trycksår-klassifikationssystem finns samtliga sex kategorier beskrivna.

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem (PDF) Pdf, 192 kB.

För bedömning av svårighetsgrad av ett trycksår har Vårdhandboken tagit fram information om hudbedömning.

Hudbedömning vid trycksår, Vårdhandboken

Regioner, tillgång till PPM-databasen

Varje region har en huvudadministratör som ansvarar för inloggningsförfarandet i respektive region. Privata aktörer hänvisas till den regionen de har avtal med.

PPM-databasen

Huvudadministratör skapar konton till användare

Om du behöver tillgång till PPM-databasen för att registrera resultat i en mätning behöver du vända dig till huvudadministratören i den region där du arbetar. Huvudadministratören hjälper dig att skapa ett konto.

Inom regioner är huvudadministratören den som är centralt ansvarig för patientsäkerheten. Vissa regioner har en huvudadministratör per mätning (trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) eller basala hygien och klädregler (BHK).

SKR erbjuder inte hjälp att skapa konton till enskilda användare. Varje region ansvarar själva för att ge behörighet till de som behöver tillgång till databasen inom organisationen.

Behöver din region anmäla en ny huvudadministratör för PPM-databasen använd kontaktformuläret nedan.

Support i PPM-databasen

SKR erbjuder inte support till enskilda användare i PPM-databasen. Om du behöver hjälp att logga in eller upplever problem vid användning av databasen vänd dig till regionens huvudadministratör.

Kommuner

För kommunal verksamhet finns kvalitetsregistret Senior alert och görs i samband med Svenska HALT mätningen vecka 46 och 47.

Svenska HALT-mätningen, Senior Alert

Trycksår går att förebygga

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer. SKR har i samarbete med Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) tagit fram trycksårskort som kan användas vid att kategorisera trycksår.

Trycksårskort, ett kort för fickan för sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.