Publicerad 29 maj 2023

Identifiera vårdskador i primärvården - indikatorer för patientsäkerhet

”Säker vård” är en del av systemet Primärvårdskvalitet och innehåller indikatorer som gör det enklare att arbeta proaktivt med patientsäkerhet i primärvården.

Stärkt patientsäkerhetsarbete inom primärvården

SKR och Socialstyrelsen har under 2019–2021 samverkat för att stärka patientsäkerheten i primärvården, i linje med Nationell handlingsplan för patientsäkerhet. Arbetet har resulterat i Säker vård, som är en del av systemet Primärvårdskvalitet.

Det nationella systemet Primärvårdskvalitet är välkänt och används av majoriteten vård- och hälsocentraler. Primärvårdskvalitet hämtar data i realtid från andra befintliga system.

Rapport Säker vård, Primärvårdskvalitet (PDF) Pdf, 211 kB.

Säker vård innehåller ett antal indikatorer som hjälper till att identifiera patienter som löper risk för vårdskador. Det gör det enklare för olika professioner att arbeta proaktivt med patientsäkerhet i primärvården. Indikatorerna kan också användas i kvalitetsarbete och den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Patientsäkerhetsindikatorerna täcker områdena

  • diagnostik
  • behandling/rehabilitering
  • riskfylld behandling
  • uppföljning.

Indikatorerna kan användas både i lokala förbättringsarbeten och för att hitta patienter som löper risk för vårdskada. Data kan även användas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitetsindikatorer, Primärvårdskvalitet

Stödmaterial

För att underlätta och stimulera användningen av patientsäkerhetsindikatorerna finns följande stöd hos Primärvårdskvalitet:

Film om säker vård på vårdcentralen, Primärvårdskvalitet

Presentationer för dig som vill arbeta med Säker vård i primärvård, Primärvårdskvalitet

Seminarium om säker vård

Säker vård i PrimärvårdsKvalitet innehåller ett antal indikatorer som möjliggör ett proaktivt patientsäkerhetsarbete i primärvården både lokalt, regionalt och nationellt. Under ett seminairum i oktober 2022 beskrevs hur det går att använda Säker vård för att identifiera patienter som löper risk för vårdskador. Medverkande var allmänläkare Malin André och Eva Arvidsson samt Eva Törnvall, distriktssköterska och Christine Rydholm, delprojektledare PrimärvårdsKvalitet. Längd: 40 minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.